Ondersteuning bij uw vraagstukken op het gebied van veiligheid & certificeringen

Certificeringen zoals ISO9001, ISO14001, VCA, BRL’s en vele andere normen.

Onafhankelijke audits

Laat eens een onafhankelijke (veiligheids) audit uitvoeren door een ervaren Hoger veiligheidskundige (HVK)

U bent hiermee goed voorbereid op de externe audits en doet ook aantoonbaar een beroep op een externe specialist

“Jan Albert is lekker praktisch, heeft veel kennis én ervaring. Het is erg prettig om met hem samen te werken”

Certificeringsadvies

Ervaren

Sinds 2009 werkzaam in het vakgebied van veiligheid, kwaliteit, ARBO en milieu. Ruime ervaring in het opzetten en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen, het uitvoeren van audits en het begeleiden van externe audits

Praktisch

Als noorderling is Jan Albert nuchter en zeer praktisch ingesteld. Als er iets gedaan moet worden dan moet dit ook iets van waarde toevoegen aan de organisatie zonder dat dit een enorme administratieve last met zich mee brengt

Nuchter

Geen hoogdravend praat, geen moeilijk vakjargon maar gewoon op basis van gelijkwaardigheid spreken met iedereen, van schoonmaker tot directeur.