Home » RI&E Friesland

RI&E Friesland

RI&E Friesland

Maak gebruik van een ervaren adviseur RI&E Friesland

Als adviseur RI&E Friesland kan Jan Albert van Balt Veiligheids- en certificeringsadvies uw bedrijf helpen met het adviseren, ondersteunen of volledig ontzorgen bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Jan Albert Balt heeft als adviseur RI&E Friesland veel ervaring in het begeleiden van bedrijven om voor het eerst een RI&E  op te stellen maar ook om deze te updaten.

 

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf of organisatie in kaart, zodat je aan de slag kunt met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s. Het doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Want een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer werkplezier en een hogere productiviteit!

 

Is de RI&E verplicht?

Voor alle bedrijven die medewerkers in dienst hebben is een RI&E wettelijk verplicht! Voor het niet hebben van een RI&E kun je direct een boete krijgen. Sinds 2021 wordt er vaker en strenger gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Twijfel je of je een RI&E moet maken? Neem contact op met adviseur RI&E Friesland Jan Albert Balt.

 

Wat heb ik aan een RI&E

Als werkgever heb je de wettelijke plicht om zorg te dragen voor de gezondheid van je medewerkers. Je kan hier natuurlijk kiezen voor het meest minimale, maar een beetje werkgever heeft hart voor zijn of haar medewerkers en heeft de intrinsieke motivatie om te zorgen dat iedereen die voor hem/haar aan het werk is dat veilig kan doen. Dit kost misschien wat meer energie maar het levert ook heel veel op! Als je actief bezig bent met het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van je medewerkers, ben je ook bezig met het verhogen van werkplezier en productiviteit en het verlagen van gezondheidsklachten en verzuim. Het gaat dan niet alleen om klachten die morgen kunnen ontstaan, maar ook over klachten die pas over 20 jaar kunnen optreden. Door je medewerkers te betrekken bij de vraag ‘hoe kunnen we veiliger, gezonder en béter werken?’ draag je bovendien bij aan een gezonde en positieve werkcultuur!

 

Nog helemaal geen ervaring met RI&E?

Voor bedrijven die nog helemaal geen RI&E hebben kan opstellen hiervan een hele lastige opgave zijn. Er zijn veel aspecten waar naar gekeken moet worden en daarvoor is vaak een bepaald specialisme nodig. Als adviseur RI&E Friesland kan Jan Albert van Balt Veiligheids- en certificeringsadvies daar op een hele praktische manier heel goed bij helpen. Er wordt dan goed gekeken naar welk RI&E instrument passend is voor uw bedrijf en kijken we samen naar de invulling en de benodigde vervolgstappen.

 

Plan van aanpak

Het is verplicht om bij het opstellen van de RI&E ook een Plan van aanpak (PVA) op te stellen. In dit plan wordt beschreven welke acties er genomen worden om de benoemde risico’s aan te pakken. Jan Albert kan u als adviseur RI&E Friesland goed helpen bij het opstellen van een helder en duidelijk PVA dat praktisch werkbaar is maar ook voldoet aan alle wettelijke eisen.

 

Toetsen van de RI&E 

Een veel gehoorde vraag is “moet ik mijn RI&E laten toetsen?”. In de meeste gevallen is het antwoord ja! Maar er zijn twee situaties waarin je je RI&E niet hoeft te laten toetsen door een arbo kerndeskundige:

  • Je hebt, als je alle taken van al je medewerker(s) optelt, maximaal 40 uur werk per week.
  • Je hebt maximaal 25 medewerkers en gebruikt een RI&E-instrument dat erkend is en dat van de branche is waar je bedrijf onder valt.

In alle andere gevallen moet de RI&E getoetst worden door 1 of meerdere kerndeskundigen. De wetgeving heeft de volgende kerndeskundigen benoemd:  de bedrijfsarts, de gecertificeerd hoger veiligheidskundige, de gecertificeerd arbeidshygiënist en de gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige. Adviseur RI&E Friesland heeft diverse kerndeskundigen in het netwerk die de opgestelde RI&E voor u kunnen toetsen

 

Werkwijze adviseur RI&E Friesland

Als adviseur RI&E Friesland komt Jan Albert altijd graag eerst even kennismaken. Elkaar onder het genot van een bakje koffie even in de ogen kijken is een fijne start. Afhankelijk van de haast die met de gevraagde werkzaamhedengeboden zijn kan er samen een “strijdplan” opgesteld worden. Maar het komt ook regelmatig voor dat na de kennismaking de laptop op tafel komt en dat er direct gestart wordt met hetgeen er nodig is.

 

Kennis en ervaring adviseur RI&E Friesland

Jan Albert opgeleid tot middelbaar (MVK) én hoger veiligheidskundige (HVK) en is bezig met de opleiding arbeidshygiëne. Hij heeft ondertussen diverse RI&E’s opgesteld en heeft brede kennis over veel onderwerpen die moeten terugkomen in de RI&E. Jan Albert is een laagdrempelige gesprekspartner die net zo gemakkelijk praat met een schoonmaker of medewerker “buiten in de klei” als met een directeur of bijvoorbeeld een raad van commissarissen.

 

Afspraak maken?

 

RI&E Friesland