Diensten

Ik heb ruime ervaring op het gebied van veilig werken en het opzetten en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen. Ik help bedrijven met advies of ondersteuning op strategisch en/of operationeel niveau.

Veilig werken

Wil je een onafhankelijke audit / safety walk laten uitvoeren in jouw organisatie om te kijken waar je verder kunt verbeteren? Of misschien wil je gewoon dat er eens iemand meekijkt hoe de veiligheid verbetert kan worden? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van de RI&E?

Certificeringen

Heb je de wens om je bedrijf te laten certificeren voor een bepaalde norm maar heb je zelf niet de tijd en/of de kennis om dit vorm te geven binnen je organisatie? Nederland is een land van vele normen met allemaal hun eigen normeisen en specifieke eigenaardigheden.

Kwaliteitsmanagement

De meeste kwaliteitsmanagements-systemen zijn op basis van ISO9001 opgezet. Ik kan je op weg helpen om meer structuur in je bedrijfsprocedures te krijgen maar ook om een compleet kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten

Onafhankelijke veiligheidsaudits

Veilig werken
Als veiligheidskundige kan ik ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsbeleid, een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E), een aanvullende RI&E, het opstellen en/of geven van toolboxen, het uitvoeren van werkplekinspecties, het uitvoeren van ongevalsonderzoeken en vele andere uitdagingen waar het bedrijf mee te maken krijgt.

Veiligheidscultuur
Voor veel bedrijven is het werken aan de cultuur rondom veiligheid een lastige klus. Cultuur veranderen is dan ook bijna niet te doen, gelukkig kan gedrag wel veranderd worden en zal de cultuur vanzelf volgen. Ik kan helpen om een(strategisch) plan op te stellen om de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen.

Veiligheidsaudits (bijvoorbeeld voor VCA)
Laat eens een onafhankelijke veiligheidsaudit / controle uitvoeren. Ervaring leert dat iemand van buiten de eigen organisatie op een objectieve en hele andere manier kijkt naar de manier van werken in jullie organisatie. Voor de VCA certificering kan daarmee direct een aantal normeisen worden voldaan.

Certificeringen
Heb je de wens om je bedrijf te laten certificeren voor een bepaalde norm maar heb je zelf niet de tijd en/of de kennis om dit vorm te geven binnen je organisatie? Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het omzetten van normeisen naar praktische procedures en werkwijzen.

De nadruk ligt hierbij op praktisch omdat het de kunst is om de eisen niet als “last” voor je organisatie te laten zijn maar als iets dat ook daadwerkelijk waarde toevoegt. Dit zonder dat er een buitensporige inspanning nodig is om aan het gevraagde te voldoen.

Ik heb ondertussen ervaring opgedaan met onder andere de volgende normen:
– ISO 9001, VCA, VCU, ISO14001, ISO27001, ISO27002, ISO19011, BRL1000, BRL2000, BRL6000, BRL7000, SC530, SC540, NEN7510, SVMS, Groenkeur, FSC, CO2 prestatieladder, Veiligheidsladder, EN 1090. Erkend Duurzaam, Erkende verhuizers, BRC – Ik deins uiteraard niet terug voor (voor mij) nieuwe normen.

Onafhankelijke veiligheidsaudits
Onafhankelijke veiligheidsaudits

Kwaliteitsmanagement

Bij kwaliteitsmanagement moeten nog steeds veel mensen denken aan dikke mappen (in de kast met een dikke laag stof) vol met procedures waar niemand naar kijkt. Gelukkig is de praktijk nu anders en is kwaliteitsmanagement heel goed in- en toe te passen in de organisatie zonder onnodige formulieren, schema’s en procedures.

Een kwaliteitsmanagementsysteem dat is aangepast aan de organisatie geeft juist grote meerwaarde. Met een kwaliteitsmanagementsysteem kan de organisatie aantonen grip te hebben op de processen en en de kwaliteit van de producten. De rode draad in het systeem is het continu blijven controleren en verbeteren.

Wil je hulp hebben bij het opzetten, inrichten of onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem neem dan gerust eens contact met me op. Indien gewenst kan er een systeem opgezet worden dat klaar is voor certificering.