Home » Kwaliteitsmanagement Friesland

Kwaliteitsmanagement Friesland

Kwaliteitsmanagement Friesland

Maak gebruik van een ervaren adviseur Kwaliteitsmanagement Friesland

Als adviseur Kwaliteitsmanagement Friesland kan Jan Albert van Balt Veiligheids- en certificeringsadvies uw bedrijf helpen met het adviseren, ondersteunen of volledig opzetten van een (kwaliteitsmanagement)systeem om bijvoorbeeld te voldoen aan de ISO certificering.

Jan Albert Balt heeft als adviseur Kwaliteitsmanagement Friesland veel ervaring in het begeleiden van bedrijven om voor het eerst te certificeren voor bijvoorbeeld de ISO9001 maar ook om meer structuur in de werkprocessen van de organisatie te krijgen.

 

Wat is Kwaliteitsmanagement ?

Kwaliteitsmanagement is een manier van managen en organiseren gericht op continu verbeteren van product, productieproces, dienst of organisatie. Het gaat hierbij om het managen van alle verschillende onderdelen van een organisatie. Een goede manier om aan de slag te gaan met kwaliteitsmanagement is het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de HLS

Jan Albert heeft als adviseur Kwaliteitsmanagement Friesland ruime ervaring in het opzetten en onderhouden van Kwaliteitsmanagementsystemen op basis van de ISO High Level Structure (HLS)

Dit is de basisstructuur met kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen voldoen. Dat betekent dat managementsysteemnormen zoals bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling kennen. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van managementsystemen.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem t.b.v. ISO9001

Veel bedrijven starten hun Kwaliteitsmanagementsysteem om te kunnen certificeren voor de ISO9001 norm. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van de processen in uw organisatie dat uw product of dienst voortbrengt (de primaire bedrijfsprocessen). Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat uw organisatie goed beheerst dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Met een ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt u continue verbetering van kwaliteit zodat u steeds beter aan de behoeften van uw klanten kunt voldoen.

Met een ISO9001 managementsysteem laat u dus eigenlijk zien dat u alles wat speelt in de organisatie goed in de hand heeft en dat dat alle werkzaamheden volgens een bepaalde vaste werkwijze wordt uitgevoerd.

 

Nog helemaal geen ervaring met Kwaliteitsmanagement?

Voor bedrijven die nog geen Kwaliteitsmanagementsysteem hebben kan het opstellen hiervan een hele lastige opgave lijken. Waar moet je beginnen als er nog niets op papier staat of als er nog totaal geen structuur is of lijkt te zijn? Als adviseur kwaliteitsmanagement Friesland kan Jan Albert daar op een hele praktische manier heel goed bij helpen. Door de reeds aanwezige werkwijzen of procedures te structuren en er samenhang in te creëren kan u getuige zijn van de geboorte van uw bedrijfseigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Praktische inslag door de adviseur kwaliteitsmanagement Friesland

Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem zou uw bedrijf iets op moeten leveren en niet als een last ervaren worden. Door het opstellen van omslachtige structuren, procedures of werkwijzen zien we dit in de praktijk toch nog wel vaak gebeuren. Jan Albert zoekt daarom altijd de praktische inslag, er moet namelijk ook gewoon mee gewerkt kunnen worden.

 

Werkwijze adviseur kwaliteitsmanagement  Friesland

Als adviseur kwaliteitsmanagement  Friesland komt Jan Albert altijd graag eerst even kennismaken. Elkaar onder het genot van een bakje koffie even in de ogen kijken is een fijne start. Afhankelijk van de haast die met de gevraagde werkzaamhedengeboden zijn kan er samen een “strijdplan” opgesteld worden. Maar het komt ook regelmatig voor dat na de kennismaking de laptop op tafel komt en dat er direct gestart wordt met hetgeen er nodig is.

 

Kennis en ervaring Kwaliteitsmanagement Friesland

Jan Albert opgeleid tot middelbaar (MVK) én hoger veiligheidskundige (HVK), Hij heeft ondertussen al tientallen bedrijven geholpen met vraagstukken rondom hun ISO9001 certificering. Dit gaat van  eenvoudige vragen tot het volledig opzetten en implementeren van een ISO9001 systeem. Jan Albert is een laagdrempelige gesprekspartner die net zo gemakkelijk praat met een schoonmaker of medewerker “buiten in de klei” als met een directeur of bijvoorbeeld een raad van commissarissen.

Jan Albert opgeleid tot middelbaar (MVK), hoger veiligheidskundige (HVK) en is bezig met de opleiding tot arbeidshygiënist. Hij heeft ondertussen al tientallen bedrijven geholpen met het opstellen of onderhouden van hun Kwaliteitsmanagementsysteem. Jan Albert is een laagdrempelige gesprekspartner die net zo gemakkelijk praat met een schoonmaker of medewerker “buiten in de klei” als met een directeur of bijvoorbeeld een raad van commissarissen

 

Afspraak maken?

 

Kwaliteitsmanagement Friesland